Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać drogą elektroniczą porady dotyczące zdrowego trybu życia, nowości na rynku farmaceutycznym, lub interesują Cię tematy okołomedyczne w poniższe pole wpisz swój adres e-mail.

Baza wiedzy

Nasi partnerzy

Najczęściej szukane
zobacz wszystkie szukane wyrażenia


data dodania: 10 czerwiec 2009 źródło: Literatura medyczna.

Oparzenia chemiczne


opis, objawy

rodki parząco-żrące niszczą skórę i błony śluzowe oraz leżące pod nimi głębsze tkanki. Przy zażyciu doustnym może dołączyć się jeszcze zatrucie. Przy oparzeniach kwasami tworzą się na skórze i szczególnie wyraźnie na błonach śluzowych mocno przylegające strupy o charakterystycznej barwie (kwas solny - białe, kwas azotowy - żółte, kwas siarkowy - czarne). Oparzenia ługami powodują powstawanie szklistego obrzmienia. Wszystkie oparzenia chemiczne są bardzo bolesne.

Oparzenia chemiczne


przyczyny zachorowania

Oparzenia chemiczne są powodowane przez czynniki żrące i wysoce reaktywne (np. kwas solny, siarkowy czy też zasady np. soda kaustyczna, amoniak). Produkty drażniące takie jak rozpuszczalniki i oleje, z natury mniej reaktywne, powodują reakcje odwracalne. Istnieją także inne typy agresywnych środków. Posiadają one podwójne oznaczenia np. żrący/toksyczny. Mechanizm działania takich związków jest bardziej złożony.

Oparzenia chemiczne


ryzyko zachorowania

Na oparzenia chemiczne narażony jest każdy, kto w pracy lub życiu codziennym ma kontakt ze środkami chemicznymi, toksynami, itp..

Oparzenia chemiczne


następstwa i powikłania

W przełyku mogą powstać głębokie rany, które ulegają zakażeniu i może dojść do perforacji przełyku.W zależności od drogi zażycia substancji chemicznej, dodatkowym zagrożeniem jest upośledzenie oddychania w następstwie uszkodzenia wejścia do krtani i górnego odcinka dróg oddechowych (wskutek działania wziewnych par) czy perforacja ściany żołądka do której dochodzi w wyniku spożycia substancji.

Oparzenia chemiczne


jak zapobiegać

Stosowanie specjalnej ochrony (ochronne ubrania, osłony), unikanie bezpośredniego kontaktu ciała ze środkami toksycznymi i żrącymi.

Oparzenia chemiczne


wizyta u lekarza

Jak najszybciej po oparzeniu.

Oparzenia chemiczne


jak można sobie pomóc

Należy możliwie szybko spłukać oparzoną okolicę obficie pod bieżącą wodą. Następstwa jej działania będą minimalne, jeśli dokona się tego w ciągu 2 minut od momentu skażenia.Trzeba zwrócić uwagę, aby spłukująca woda odpływała najkrótszą drogą, możliwie nie kontaktując się ze zdrową skórą. Spłukiwanie powinno trwać do chwili przybycia lekarza. Jeżeli nie ma dostępu do wody należy żrącą substancję usunąć dotknięciem czystej tkaniny. Przesiąknięte ubranie należy natychmiast zdjąć.

Oparzenia chemiczne


jak się leczy

Dalsze leczenie, po udzieleniu pierwszej pomocy poparzonemu zależy od rodzaju substancji, która doprowadziła do poparzenia.


Zobacz także:

zapraszamy na forum