Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać drogą elektroniczą porady dotyczące zdrowego trybu życia, nowości na rynku farmaceutycznym, lub interesują Cię tematy okołomedyczne w poniższe pole wpisz swój adres e-mail.

Baza wiedzy

Nasi partnerzy

Najczęściej szukane
zobacz wszystkie szukane wyrażenia


Seks nastolatków. Czy i jak rozmawiać na temat pierwszych kontaktów seksualnych?

data dodania artykułu: 28 maj 2010 autor:

Magdalena Janowska

źródło: Forum Ginekologiczne

Jak rozmawiać z dziećmi o seksie? Jakie są czynniki ryzyka zbyt wczesnego podejmowania aktywności seksualnej przez dzieci? Na te i inne ważne pytania odpowiada artykuł psychologa klinicznego.W Polsce średni wiek inicjacji seksualnej to 18 lat dla mężczyzn i 19 dla kobiet. Takie dane przedstawiają badania, które uwzględniają zarówno młodzież jak i ich rodziców. Ale gdyby przeprowadzić takie badanie tylko wśród młodzieży, okazuje się, że w roku 1998 pierwszy raz miało już za sobą 38% piętnastolatków oraz 23% piętnastolatek (na podstawie raportu prof. Barbary Woynarowskiej, 1989 ).

Odsetek ten rośnie oczywiście wraz z wiekiem - te same badania pokazały, iż pierwszy stosunek miał za sobą prawie co drugi 17 – letni chłopiec (46%) i co trzecia dziewczyna (32%), ale wydaje się rosnąć również wraz ze wzrostem źródeł pomagających w uświadamianiu i zachęcaniu, by zrobić to wcześniej. Dla porównania: w 1990 roku wśród młodzieży do lat 15 inicjacje seksualną przeżyło 17% chłopców i 5 % dziewcząt, natomiast do 17 roku życia 24% chłopców i 10% dziewcząt.

Jak zostało wspomniane wyżej, zapewne ma na to wpływ rozwój środków masowego przekazu docierających do młodzieży (także mieszkającej na wsi) poprzez internet, filmy, gazety, ale również – jak można przypuszczać – rozluźnienie kontaktów rodzinnych, dłuższe godziny pracy rodziców.

Zebrane przez prof. Woynarowska dane wskazują, iż zarówno dla dziewcząt, jak i chłopców do warunków powodujących, że wzrasta prawdopodobieństwo podjęcia współżycia seksualnego przed uzyskaniem pełnoletności, należą:

 • palenie papierosów,
 • deklarowanie się jako niewierząca (niewierzący),
 • intensywne czy wyczynowe uprawianie sportów,
 • upijanie się oraz sięganie po amfetaminę.

Wśród chłopców ponadto sprzyjają temu:

 • dobre warunki materialne,
 • mieszkanie w internacie
 • słabsze wyniki w nauce.

Wśród dziewcząt dodatkowymi czynnikami sprzyjającymi wczesnej inicjacji seksualnej są natomiast:

 • rodzice preferujący styl wychowania jednocześnie wymagający i ostry, bądź niekonsekwentny lub nieinterweniujący,
 • brak partnerskich stosunków między rodzicami,
 • brak dobrej atmosfery w rodzinie,
 • złe samopoczucie w środowisku rodzinnym.

Można zatem przypuszczać, iż motywy te często wynikają z bardziej podstawowych przyczyn niż chęć trwania w dobrym i nierozerwalnym związku. Dla pewnych młodych kobiet może mieć na to wpływ brak poczucia bezpieczeństwa w życiu rodzinnych, chęć oderwania się od domu, w którym nie czują się dobrze. Szczególnie dla chłopców wczesne uprawnianie seksu (wcześniejsze niż inni!) może służyć podnoszeniu poczucia własnej wartości. Dziewczyny – zwłaszcza te, które nie mają wiele bliskich osób poza związkiem – mogą zrobić to w poczuciu winy wobec nalegań chłopaka oraz w lęku, że może odejść („on już tak długo mnie prosi”).

Mało jest rodzin, w których rodzice otwarcie rozmawiają z dziećmi na temat seksu. Badania (Woynarowska, 1998) wykazują, że największą rolę w procesie uświadamiania seksualnego zajmują matki, przy czym dotyczy to głównie dziewcząt i ogranicza często do objaśniania zmian jakie dokonują się w organizmie kobiety.