Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać drogą elektroniczą porady dotyczące zdrowego trybu życia, nowości na rynku farmaceutycznym, lub interesują Cię tematy okołomedyczne w poniższe pole wpisz swój adres e-mail.

Baza wiedzy

Nasi partnerzy

Najczęściej szukane
zobacz wszystkie szukane wyrażenia


data dodania: 10 czerwiec 2009 źródło: Literatura medyczna.

Bronchoskopia


informacje podstawowe

Bronchoskopia (bronchofiberoskopia, wziernikowanie tchawicy i oskrzeli) - badanie endoskopowe tchawicy i oskrzeli użyciem urządzeń optycznych

Bronchoskopia


w jakim celu jest robione?

Badanie służy wyjaśnieniu przyczyny pewnych objawów chorobowych (kaszel, krwioplucie, itp.) i stanowi cenne uzupełnienie badania radiologicznego klatki piersiowej. Bronchoskopia umożliwia lekarzowi obejrzenie strun głosowych, tchawicy, oskrzeli głównych i ich rozgałęzień wewnątrz płuc w celu rozpoznania zmian chorobowych oraz pobrania wycinków tkanki do badania histopatologicznego z miejsc podejrzanych o zmiany chorobowe, czy też wydzieliny do badania (bakteriologicznego i cytologicznego) na obecność bakterii (np. prątków gruźlicy), grzybów lub komórek nowotworowych. Badanie takie służy wczesnemu rozpoznaniu chorób układu oddechowego i ustaleniu sposobu leczenia. Zmiany w płucach i w śródpiersiu. Guz płuca - różnokształtny i różnej wielkości cień w miąższu płuca. Przewlekłe stany zapalne oskrzeli. Częste zapalenie płuc. Kaszel utrzymujący się dłużej niż trzy tygodnie, nawet bez zmian w obrazie radiologicznym płuc. Krwioplucie. Niedodma płuca, płata lub segmentu. Płyn w jamie opłucnej. Ocena uszkodzenia dróg oddechowych. Ocena drożności dróg oddechowych. Przedoperacyjna ocena stopnia zaawansowania nowotworu. Uzyskanie materiału do badań mikrobiologicznych i histopatologicznych (cytologicznych). Wskazania lecznicze: odessanie krwi w czasie krwotoku; odessanie wydzieliny (czopów śluzowych) powodującej niedodmę płuca, której pacjent nie potrafi wyksztusić, np. po operacji; odessanie wydzieliny ropnej, przepłukanie oskrzeli i miejscowe podanie leku; odessanie treści żołądkowej po zachłyśnięciu się; usunięcie ciała obcego z oskrzela; pomoc przy trudnych technicznie intubacjach dotchawiczych.

Bronchoskopia


jak się przygotować?

Podstawowe badania laboratoryjne krwi. Badającemu należy przed badaniem zgłosić: skłonność do krwawień (skazę krwotoczna); alergię: astmę oskrzelową, katar sienny oraz nadwrażliwość na leki (np. środki miejscowego znieczulenia); zaburzenia rytmu serca, wady serca, dusznicę bolesną (choroba wieńcowa), nad- lub niedociśnienie; obecność protez w jamie ustnej; przebyte choroby; stan uzębienia. 24 godziny przed badaniem nie należy palić (zaleca się w ogóle nie palić!). Należy być na czczo - co najmniej 6 godzin przed badaniem nie jeść i nie pić dla uniknięcia zachłyśnięcia i związanych z tym powikłań. W tym czasie leki przyjmować tylko po uzgodnieniu z lekarzem.

Bronchoskopia


jak się wykonuje?

Określony czas przed badaniem podaje się pacjentowi domięśniowo lub dożylnie środek uspokajający oraz lek, który hamuje nadmierne wydzielanie śluzu z drzewa oskrzelowego. Przed wziernikowaniem badający wykonuje pacjentowi znieczulenie miejscowe powierzchniowe, stosując inhalację lub rozpylanie środka znieczulającego. Lek jest rozpylany (zwykle 4% lignokaina) na nasadę języka, łuki podniebienne, języczek i tylną ścianę gardła, aż do zniesienia odruchów wymiotnych. Następnie pod kontrolą lusterka krtaniowego strzykawką laryngologiczną badający wstrzykuje kilka mililitrów leku (zwykle 2-4 ml 2% lignokaina) przez szparę między strunami głosowymi z jednoczesnym głębokim wdechem pacjenta w celu jak najgłębszej aspiracji wprowadzanego środka znieczulającego. Następnie, wprowadza bronchoskop - przez usta, bądź bronchofiberoskop - przez usta lub nos, do tchawicy i przesuwa do oskrzeli. W razie wystąpienia odruchów kaszlowych, już po wprowadzeniu do tchawicy i oskrzeli endoskopu, badający może dodatkowo miejscowo znieczulić chorego, wprowadzając środek znieczulający przez cewnik wprowadzony do instrumentu. Za pomocą szczypczyków, szczoteczki lub ssaka również wprowadzanych przez endoskop badający pobiera wycinki tkanek, śluz oraz popłuczyny z drzewa oskrzelowego do badania mikroskopowego (cytologicznego, histopatologicznego) i bakteriologicznego. Tak uzyskany materiał jest następnie przesyłany do laboratorium (pracowni histopatologicznej i mikrobiologicznej) i po odpowiednim jego przygotowaniu - trwającym od kilku dni do nawet kilku tygodni, poddawany jest ocenie przez histopatologa, czy też bakteriologa

Bronchoskopia


co po badaniu?

Z powodu zastosowanego znieczulenia gardła, należy przynajmniej przez 2 godz. po zakończeniu badania nie przyjmować płynów i pokarmów, aby uniknąć zachłyśnięcia (w czasie działania znieczulenia zniesiony jest odruch połykania). Przy niewielkim krwiopluciu wystarczy spokojnie leżeć przez kilka godzin w łóżku.

Bronchoskopia


ewentualne powikłania

Stosunkowo najczęściej (w ciągu 2 pierwszych dni) może pojawiać się krótkotrwała chrypka i ślady krwi w plwocinie. Bardzo rzadkim następstwem badania są trudne do opanowania lub wymagające interwencji chirurgicznej krwawienia. Wyjątkowym powikłaniem po badaniu mogą być: skaleczenia krtani, tchawicy i oskrzeli, wyłamanie zęba, dostanie się powietrza do jamy opłucnowej (odma opłucnowa), infekcja górnych dróg oddechowych (zapalenia oskrzeli lub płuc) - gorączka, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia oddechowe, skurcz krtani i oskrzeli oraz reakcja alergiczna na miejscowe środki znieczulające.

zapraszamy na forum