Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać drogą elektroniczą porady dotyczące zdrowego trybu życia, nowości na rynku farmaceutycznym, lub interesują Cię tematy okołomedyczne w poniższe pole wpisz swój adres e-mail.

Baza wiedzy

Nasi partnerzy

Najczęściej szukane
zobacz wszystkie szukane wyrażenia


Prawa pacjenta


Zwrot kosztów leczenia w prywatnej klinice

zdjecie img
Pytanie: Czy pacjentowi przysługuje zwrot kosztów leczenia w prywatnej klinice? Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującym prawem z wnioskiem o zwrot kosztów leczenia wykonanego poza systemem ubezpieczeń zdrowotnych (czyli. tzw. leczenia prywatnego) może wystąpić świadczeniodawca, który nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej....
czytaj wiecej

Czy przysługuje znieczulenie przy kolonoskopii?

zdjecie img
Czy w ramach NFZ przysługuje znieczulenie przy kolonoskopii? Zastosowany rodzaj znieczulenia podczas badania typu kolonoskopia w ramach hospitalizacji wynika ze wskazań medycznych i jest decyzją medyczną podjęta przez lekarza....
czytaj wiecej

Zwrot kosztów leczenia za granicą

zdjecie img
Informacja o wyskości zwrotu kosztów leczenia za granicą przekazywana jest przez NFZ osobie wnioskującej w postaci pisma informującego. Co prawda w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. Nr 210 poz. 2135 z poźn. zm.) wskazano przypadki w jakich Fundusz wydaje decyzje, jednakże zwrot kosztów leczenia za granicą nie został zaliczony do tej kategorii. ...
czytaj wiecej


Szpitalna dokumentacja leczenia - jak uzyskać

zdjecie img
Pytanie: Co zrobić, aby otrzymać ze szpitala dokumentację swojego leczenia celem konsultacji u innego lekarza? Odpowiedź: Szpital, w którym się Pan leczył, ma obowiązek wydać Panu dokumentację Pańskiego leczenia, przy czym może to być oryginał (za pokwitowaniem) bądź odpis lub kopia, którą robi się odpłatnie....
czytaj wiecej

Zakres zadań lekarza pierwszego kontaktu

zdjecie img
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej planuje i realizuje opiekę lekarską nad pacjentem w zakresie udzielanych przez niego świadczeń opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczenia. W zakresie jego obowiązków jest również koordynowanie udzielania tych świadczeń....
czytaj wiecej

Osoba towarzysząca podczas rehabilitacji

zdjecie img
Niekiedy zdarzają się sytuacje, że jako pacjenci chcielibyśmy aby w czasie trwania zabiegu rehabilitacyjnego znajdowała się z nami w pomieszczeniu osoba nam bliska. Czy zatem jest taka możliwość? Czy osoba wykonująca zabieg może wyprosić z gabinetu osobę której obecności sobie życzymy?...
czytaj wiecej


Czy do każdego lekarza specjalisty muszę mieć skierowanie?

zdjecie img
Ciągłe zmiany w systemie opieki zdrowotnej prowadzą do tego, że czeujemy się zagubieni w gąszczu przepisów. Nie wiemy do jakiego lekarza możemy zarejestrować się bez skierowania a do jakiego specjalisty skierowanie wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu jest wymagane. Poniżej wyszczególniamy listę specjalisów do których możemy udać się bez skierowania.
...
czytaj wiecej

Komu lekarz może udzielić informacji o stanie zdrowia pacjenta.

zdjecie img
Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
...
czytaj wiecej

Badania jakie może zlecić lekarz pierwszego kontaktu

zdjecie img
Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej nie może zlecić wszystkich dowolnych badań i choć jego zadaniem jest diagnozowanie i leczenie nas wszelkimi możliwymi środkami to jednak jego zakres działania jest ograniczony przepisami. Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 69/2007/DSOZ z dnia 25 września 2007 określa jakie badania mogą zostać zlecone w ośrodkach  Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
...
czytaj wiecej