Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać drogą elektroniczą porady dotyczące zdrowego trybu życia, nowości na rynku farmaceutycznym, lub interesują Cię tematy okołomedyczne w poniższe pole wpisz swój adres e-mail.

Baza wiedzy

Nasi partnerzy

Najczęściej szukane
zobacz wszystkie szukane wyrażenia


Zwolnienie lekarskie wystawione w innym kraju jest także ważne w Polsce

data dodania artykułu: 17 grudzień 2009 źródło: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Pracownik, który otrzymał orzeczenie o niezdolności do pracy za granicą nie musi potwierdzać go w Polsce.Podstawą prawną jest w tym wypadku rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 27 lipca 1999 roku w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 65, poz 742 z późn. zm.).

Zaświadczeń wystawionych w państwach należących do Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz krajów będących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii nie trzeba tłumaczyć na język polski. Zaświadczenia wystawione na terytorium innego kraju muszą zostać przetłumaczone.


 

Zobacz podobne artykuły


Ciąża za granicą – becikowe również się należy
Aby uzyskać zaświadczenie potrzebne do pobrania becikowego należy zgłosić się do lekarza w Polsce, który na podstawie zaświadczeń wydanych za granicą wystawi to obowiązujące w kraju....
czytaj wiecej
Badania jakie może zlecić lekarz pierwszego kontaktu
Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej nie może zlecić wszystkich dowolnych badań i choć jego zadaniem jest diagnozowanie i leczenie nas wszelkimi możliwymi środkami to jednak jego zakres działania jest ograniczony przepisami. Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 69/2007/DSOZ z dnia 25 września 2007 określa jakie badania mogą zostać zlecone w ośrodkach  Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
...
czytaj wiecej